Οι εργασίες αφορούν Επιδιορθώσεις στα μπαλκόνια 4ου ορόφου.

 Διαδικασία:

1. Αφαίρεση υφιστάμενου επιχρίσματος και αποσαρθρωμένου σκυροδέματος.

2. Καθαρισμός οπλισμού.

3. Καθάρισμα της επιφάνειας σκυροδέματος από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.

4. Αποκοπή ακατάλληλου οπλισμού & ηλεκτροκόλληση υφιστάμενου με νέου οπλισμού ίδιας διαμέτρου.

5. Επάλειψη οπλισμού με αντιοξειδωτικό υλικό.

6. Πλήρης αποκατάσταση στοιχείου με πολυμερικό πηλό.

7. Αποκατάσταση επιφάνειας με επίχρισμα.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ