Η εταιρεία Όμηρος & Αρτυματάς Εργοληπτική ΛΤΔ ανέλαβε την διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μιας αίθουσας του μοναστηριού. Η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα συνεδριάσεων. 

 


Εργασίες:

• Αφαίρεση υφιστάμενου πατώματος

• Εκσκαφή καναλιών για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις

• Αφαίρεση χαλαρών συνδέσμων της λιθόκτιστης τοιχοποιίας

• Καθαρισμός (πλύσιμο) υφιστάμενης τοιχοποιίας

• Τοποθέτηση μεταλλικού νετ σε υφιστάμενους τοίχους

• Επιχρίσματα

• Ενίσχυση υφιστάμενου θεμελίου καμάρας με οπλισμένο σκυρόδεμα

• Τοποθέτηση screed & μαρμάρων

 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ