Νίχροπα Estates LTD
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Πρωταρά 285, Nichropa Court Αρ. 4, 5291
Τ.Θ: 33938,5319

Παραλίμνι
Αμμόχωστος
Κύπρος
Τηλέφωνο:
23823140
Φαξ:
23742320
Αποστολή Email